N

Året Var...

producent: Hektor Karlén 
Inspelningstekniker: Alf Fastesson


Året var har uppehåll tills vidare. Hektor funderar ut nya årtal.