För att kunna lämna in evenemangstips skall
   Ni vara medlem i Krokombygdens Kulturella Radioförening
.
   <Länk: Bli Medlem>

   Evenemangstips läses den dag evenemanget gäller.
   Evenemang som går under helgen läses upp under fredagen.

   Textmaterial skall vara oss tillhanda senast klockan 8:00
    
den dag det ska läsas. All post, fax och e-post tas om hand den tiden.
 


   Adress: Radio Krokom, Bleckåsvägen 7, 830 51 OFFERDAL
   E-post: evenemangstips@radiokrokom.se
   Fax: 0640-80 08 80.